Regulamin

Ogólne
Każdy, kto zarejestrował się na stronie serwera potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i
zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartym.
Każdy gracz, w razie znalezienia jakiegokolwiek błędu w grze, powinien niezwłocznie powiadomić o nim
GMa. Błędy, które pozwalają oszukiwać bądź ułatwiają grę należy zgłaszać GMowi poprzez
wiadomości prywatne. Używanie tego rodzaju błędów będzie surowo karane. Wszelkie inne błędy
oraz niedoskonałości serwera należy zgłaszać na forum w przeznaczonym do tego dziale.
Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia z serwerem lub przerwy w jego
pracy.
Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów ułatwiających grę i umożliwiających grę bez
uczestniczenia gracza. Wszystkie przypadki BOTowania będą karane.
Zabrania się SPAMu oraz używania wulgaryzmów na kanałach !Shout +Trade %Hero.
Gra na serwerze jest całkowicie bezpłatna. Wszelkie Dotacje są dobrowolne i nie są one podstawą do
jakichkolwiek rozczeń w razie utraty danych, zaprzestania działania serwera, vipe czy otrzymania kary
za niestosowanie się do regulaminu.Relacje Gracz > GM
Do każdego GMa odnosimy się z szacunkiem. Poświęca on swój wolny czas, aby umożliwić wam
jeszcze lepszą, ciekawszą i przyjemniejszą grę. Wszelkie wulgaryzmy, groźby i oszczerstwa pod
adresem GMa będą karane.
Nie pytamy/prosimy GMa o rozdawanie jakichkolwiek itemów, wprowadzenie zmian dotyczących
itemów oraz postaci, teleportowania oraz transformacji postaci, spawnu NPC/ mobów.
Zabrania się ustawiania TITLE/NICK o nazwie zbliżonej do GM/ADMIN /ANNOUNCEMENT oraz o
nazwie jaką będzie się posługiwał GM/ADMIN. Nieprzestrzeganie tej zasady = BANRelacje Gracz > Gracz
Wszyscy gracze są także ludźmi, dlatego też należy im się szacunek. Używanie zwrotów uznawanych
za obraźliwe będzie karane.
Zabrania się ustawiania TITLE/CREST, które mogą urazić przekonania lub wiarę innych graczy.
PKowanie graczy jest częścią gry i nie jest ono czymś obraźliwym. GM nie będzie rozpatrywał tego
typu skarg za wyjątkiem PKowania niskopoziomowych postaci, w szczególności w okolicach miast oraz
lokacjach przystosowanych do ich poziomu. Handel
Zabronione i surowo karane jest umyślne wprowadzanie graczy w błąd poprzez ustawianie
niewłaściwego opisu sprzedawanych/kupowanych itemów.
Zabronione jest wystawianie sklepów blisko NPC, co mogłoby utrudniać innym graczom dojście do
nich. Wszystkie oferty dotyczące kupna, sprzedaży bądź zamiany itemów należy ogłaszać wyłącznie na +Trade
GM nie rozpatruje przypadków oszustwa wynikających z zamiany/sprzedaży kont. Wszelkie zamiany,
sprzedaż oraz kupno konta dokonywane są na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian dotyczących regulaminu bez
podawania przyczyny.