L2Polska.pl - Zmiana hasła | Password change

Wymogi dotyczące hasła | Password must contain the following:

Mała litera | A lowercase letter

Duża litera | A capital (uppercase) letter

Cyfra | A number

Przynajmniej 8 znaków | Minimum 8 characters